Az egyetlen tökéletes dolog a világon

/ Su-la-ce: Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában. Sári László, Magyar Könyvklub, 1999: /

Kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordult szerzeteseihez Lin-csi apát.
- Hívek! Tudjátok-e, hogy mi az egyetlen tökéletes dolog a világon?
- A világon az egyetlen tökéletes dolog Buddha tanítása – szólt hosszú csend után a legbátrabb tanítvány.
- Szerintem – kezdte a másik – tökéletesebb az elme, melytől a Tanítás származik.
- És tökéletes minden elme, mely a Tanítást felfogja – szólalt meg a harmadik, s magyarázatul hozzátette. – Merthogy a Tanítás által minden elme tökéletessé, vagyis buddha-elmévé válhat.
- Úgy van! Úgy van! – helyeseltek kórusban a szerzetesek, hogy jelezzék, ők is buddha-jelöltek.
- Az emberi elme tehát maga a tökély – foglalta össze Lin-csi mester, aztán egy újabb kérdéssel folytatta a beszélgetést. – Na és tudjátok-e, szerzetesek, hogy ez a tökéletes emberi elme mire való?
- Az elme teremtő – vágta rá a választ a legtudósabb szerzetes. – Az elme teremti a gépet, mely a föld mélyéből kiemeli a vizet, mely megforgatja a szántóföldet. Az elme teremt tudós gondolatokat, melyek világosságot gyújtanak a világban, s teremti a művészetet, mely szebb, mint a valóság.
- Jól mondtad, szerzetes! – dicsérte meg az eminenst azonnal Lin-csi, s tovább kérdezett. – És azt vajon tudjátok-e, hívek, hogy mindezt miért teszi az elme?
A csarnokban ismét nagy csend honolt, majd megszólalt egy öreg szerzetes.
- Az elme azért teremt gépet, mert gépek nélkül már nem boldogul. Azért gyújt fényt a világban, hogy ő maga ne tévelyegjen vakon, és azért teremt művészetet, hogy gyönyörködjék teremtő képességében, vagyis önmagában – szólt az öreg, mire Lin-csi így fejezte be a beszélgetést.
- Az elme tehát egyáltalán nem tökéletes, hiszen leginkább önmaga megsegítésén fáradozik. Az elme ezenkívül önző és akarnok. Tudása öncélú és haszontalan. Érdemes hívek! Az egyetlen tökéletes dolog tehát a világon: a nemtudásotok. Bármit tesztek, tehetnétek jobban is. Bármit tudtok, tudhatnátok jobban is. Amit viszont nem tudtok, azt hibátlanul nem tudjátok. Vagyis tökéletes a nemtudásotok! De azért el ne bízzátok magatokat, tanítványok! A nemtudásban különbet, mint ti vagytok, akárhol találok! – figyelmeztette végül szerzeteseit Lin-csi apát, kolostorában, a Huo-to folyó partján.